Uhmaa ja väristyksiä

Loimaalaistunut oululainen Satu Koivikko maalaa varmalla otteella. Teokset ovat suuria ja haastavia. Samanlaisella varmuudella hän luo installatioita ja rajoja rikkovaa esitystapaa. Milloin muotoillen, muovaten, venytellen ja vanutellen erilaisia materiaaleja. Työt herättävät kysymyksiä aina. Teosten keskiössä on usein lapsi, ihminen. Yhteiskunta sen ympärillä on vahvasti läsnä. Satu on kolmen pojan äiti, ja se näkyy teoksissa, kasvaminen, äitiys, tunteet.

Satu Koivikko on työskennellyt taideaineiden opettajana Loimaalla 1990-luvun alusta. Pitkälle matkalle on mahtunut monenlaista näyttelyä ja tapahtumaa. 1997-1998 Satu osallistui suomalais-mosambikilaiseen taideprojektiin joka toteutettiin työpajoina sekä Suomessa että Mosambikissa. Siitäkin jäi kädenjälkeen voimakaat vaikutteet. Myös kokeilut erilaisten materiaalien parissa ovat muokanneet ilmaisua. Loimaan Taideseuran toiminnassa hän on aktiivisesti mukana. Näyttelyt ovat kattaneet koko tähänastisen tuotannon. Keramiikasta näyttäviin maalauksiin ja paikalle rakennettuihin tilateoksiin.

Omakuva