9.2.2021

Baren Baren – Modificatio 29.5.-29.8.2021

Baren Baren -ryhmän taiteilijoita yhdistää erityinen luontosuhde sekä luontokokemusten vaikutus taiteen tekemisessä. Ryhmän yhteisteokset ovat käsitelleet ihmisen vaikutusta erilaisten muutosten aiheuttajina. Niitä yhdistää huoli ympäristön tilasta ja sen tulevaisuudesta. Luonto -teema pitää sisällään ihmisen luonnon osana. Ihmisluontoa tarkastellaan eri näkökulmista. Monissa teoksissa lähtökohtana on ollut mielentila, haavoittuvuuden kokemukset ja toisaalta myös kauneus ja ilo.

Baren Baren -ryhmä on järjestänyt näyttelyitä vuodesta 2011 lähtien. Viime vuosina ryhmän taidetta on ollut esillä näyttelytiloiksi muutetuissa vanhoissa maatalousrakennuksissa. Ryhmän yhteisteokset ovat olleet paikkasidonnaisia ja ne keskustelevat paitsi katsojan, myös tilan kanssa. Ryhmä syntyi aikanaan puupiirroksen ympärille. Nykyisin taiteilijat käyttävät monia eri tekniikoita ja tekevät mm. yhteisinstallaatioita.

Tämän näyttelyn nimi on Modificatio (muutos). Muutos on ajankohtaista ja epävarmuus nostaa kysymyksiä. Mihin olemme menossa ja mikä on uusi normaali kaiken jälkeen? Baren Baren -ryhmän yhteisteos Modificatio vol #4 käsittelee luonnossa tapahtuvaa muutosta ja kiertokulkua. Teos itsekin on muuttunut eri esityspaikoista toiseen siirryttäessä ja sen neljäs versio tulee Kuivurigalleriaan.

Näyttelyssä on monipuolisesti eri tekniikoin toteutettuja teoksia: installaatioita, veistoksia, maalauksia, sekateknikkateoksia ja valokuvia.

Baren Baren
Helena Perkiö, Nokia
Heidi Piippo, Sastamala
Maija Teppo, Pirkkala
Leena Vainio, Kangasala

barenit.blogspot.com